คอร์ส

Select your onlines
training needs

Libraries

Save money with
our course libraries

LiveLearning

Online instructor
led training

Contact

Get in touch
with us

Brochure

Download our
brochure

0 Baht
อัจฉริยะเรียนสนุก
อัจฉริยะเรียนสนุก

อัจฉริยะเรียนสนุก

คู่มือการใช้สมองของนักเรียนมืออาชีพ จาก "หนูดี - วนิษา เรซ" ซึ่งได้รวบรวมเทคนิคต่างๆ ที่เธอใช้สมัยเรียน ทั้งในมหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ และฮาร์วาร์ด เป็นวิธีที่ทำให้มีความสุขกับการเรียนแบบง่ายๆ และได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า โดยหนูดีจะเริ่มให้เรารู้จักวิธีการทำงานของสมอง วิธีการดูแลและใช้สมองให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียน หลังจากนั้นก็จะบอกถึงโครงสร้างทักษะการเรียนรู้ในห้องเรียน การเตรียมพร้อมแบบนักเรียนมืออาชีพก่อนเข้าห้องเรียน วิธีการเรียนของนักเรียนมืออาชีพในห้องเรียน การเตรียมตัวสอบ และปิดท้ายด้วยคู่มือช่วยชีวิตยามฉุกเฉินซึ่งก็คือธรรมะนั่นเอง เทคนิคทั้งหมดผ่านการทดลองมาแล้วว่าได้ผลจริง เพราะ "การเรียนเก่งต้องไม่ทำร้ายสมองและสุขภาพจิต จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของการศึกษาก็คือการทำให้มนุษย์มีความสุข มีปัญญา และมีความเอื้ออาทรกัน" 

Introduction
อัจฉริยะเรียนสนุก intro 01 ดูตัวอย่างฟรี 00:02:34
เทคนิคการจด
อัจฉริยะเรียนสนุก เทคนิคการจด 02
เทคนิค การฟัง
อัจฉริยะเรียนสนุก เทคนิค การฟัง 033:36
อัจฉริยะเรียนสนุก การทำ Note Cards 04
Calender การทำปฏิทินวางแผนการเรียนรู้
อัจฉริยะเรียนสนุก Calender การทำปฏิทินวางแผนการเรียนรู้ 05
YOGA ท่าโยคะสำหรับคนเรียนหนัก
อัจฉริยะเรียนสนุก YOGA ท่าโยคะสำหรับคนเรียนหนัก 06