คอร์ส

Select your onlines
training needs

Libraries

Save money with
our course libraries

LiveLearning

Online instructor
led training

Contact

Get in touch
with us

Brochure

Download our
brochure

599 Baht
CPDLC - FALCON 50/50EX & 2000/2000EX (ELEARNING))
CPDLC - FALCON 50/50EX & 2000/2000EX (ELEARNING))

ทดสอบ xxxx

Chapter 1 : เทคนิคการตีสนิทกับ Excel (Part 1)
ฟรี!! 22 Tips & Tricks ที่คุณได้ใช้แน่นอน ดูตัวอย่างฟรี 2:41
ฟรี!! 22 Tips & Tricks ที่คุณได้ใช้แน่นอน ดูตัวอย่างฟรี
Chapter 6 : เทคนิคการใช้ PivotTable (Part 3) *ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาใน PivotTable*
ฟรี!! 22 Tips & Tricks ที่คุณได้ใช้แน่นอน ดูตัวอย่างฟรี 4:45